UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

Provozovatelem obchodu je na základě příkazní smlouvy ode dne 18.4.2019 do 20.11.2019 PSII Inkubační Institut živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních projektů a start-upů z.ú., IČ: 06803636 (dále jen provozovatel eshopu).

Z důvodů několikerého porušení práv a povinností vyplývajících z příkazní smlouvy ze strany příkazce odstoupil provozovatel eshopu od této příkazní smlouvy a dále jej neprovozuje. Běžnou agendu spojenou s ukončením vzájemných smluvních práv a povinností z příkazní smlouvy provozovatel eshopu postupně zpracovává.

Veškeré objednávky, jejichž NErealizace vznikla na základě porušování příkazní smlouvy ze strany příkazce jsou evidovány a PSII Inkubační Institut přijímá odpovídající kroky k odstranění následků vzniklé situace.